Výstava ateliérových prací

Voda láka slnko páli

Kristýna Sedláková

Anotace

Návrh sa snaží zvrátiť segregačný stav mesta. Pretvárame paradigmu mostu ako čiste pohybového elementu, ale vytvárame most, ktorý sa stáva sám kusom mesta. Spájame pohybovú a pobytovú situáciu. Návrh má ambíciu stimulovať priľahlú oblasť rieky ako lokálne centrum, silne obsadené atraktormi, a tak nanovo konštituovať vzťah medzi mestom a riekou. Na lávku nadväzuje kolonáda,, integrujúca zázemie riečnych lázní a ďalšie vložené bunky s pridruženými funkciami. Lávka s kolonádou tvoria segment najväčšej intenzity. Stredný segment je stabilnejší a pokojnejší, určený pre činnosti blížiace sa sedenutí. Je charakteristický silnejšou prítomnosťou prírodného elementu ktorý definuje amfiteáter podľa tvaru vrstevníc. Posledný segment je najmenej formálnym a zanechaný čiste prírodným procesom.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov