Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh sa snaží zvrátiť segregačný stav mesta. Pretvárame paradigmu mostu ako čiste pohybového elementu, ale vytvárame most, ktorý sa stáva sám kusom mesta. Spájame pohybovú a pobytovú situáciu. Návrh má ambíciu stimulovať priľahlú oblasť rieky ako lokálne centrum, silne obsadené atraktormi, a tak nanovo konštituovať vzťah medzi mestom a riekou. Na lávku nadväzuje kolonáda,, integrujúca zázemie riečnych lázní a ďalšie vložené bunky s pridruženými funkciami. Lávka s kolonádou tvoria segment najväčšej intenzity. Stredný segment je stabilnejší a pokojnejší, určený pre činnosti blížiace sa sedenutí. Je charakteristický silnejšou prítomnosťou prírodného elementu ktorý definuje amfiteáter podľa tvaru vrstevníc. Posledný segment je najmenej formálnym a zanechaný čiste prírodným procesom.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov