Výstava ateliérových prací

Doplnění městské struktury Ústí nad Labem – Kramoly

Bc. Dominik Otto

Anotace

Parcela se nachází v Ústí nad Labem na pravém břehu řeky Labe. Stojí v konfiguraci třech výškových dominant: Krajský soud, Silo bývalých Severočeských tukových závodů (SETUZA), které je mimo provoz a Nový most, který byl postaven v roce 1998 podle projektu prof. Romana Kouckého. Na druhém břehu Labe je významná geomorfologická dominanta, Mariánská skála. Parcela o rozloze zhruba 2 hektary prošla bouřlivým vývojem. Na konci 19. století zde stála kompaktní bloková zástavba, kde žila spíše nižší třída. Mezi lety 1976 a 1988 zde proběhlo několik odstřelů (jako v celém městě), které měly uvolnit místo pro vetší sektorovou výstavbu, ke které nikdy nedošlo. Od roku 1989 zde nic nestojí. V současné době zde společnost Saller Group, které pozemky patří, chce postavit jednopodlažní supermarket.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel