Výstava ateliérových prací

Areál přádelny Choceň

Bc. Vojtěch Krajíc

Anotace

Nevyužívané prostory areálu a současné přádelny mají potenciál stát se významnou rozvojovou rezidenční a kulturní lokalitou města Chocně. Propojení nové sítě dopravní infrastruktury území s významnými body přilehlých komunikací zapojuje současně uzavřené území do okolního městského života. Pěší doprava je v areálu upřednostněna. Kolem významných staveb areálu jsou vytvořena veřejná prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout