S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Areál přádelny Choceň

Vojtěch Krajíc

Anotace

Nevyužívané prostory areálu a současné přádelny mají potenciál stát se významnou rozvojovou rezidenční a kulturní lokalitou města Chocně. Propojení nové sítě dopravní infrastruktury území s významnými body přilehlých komunikací zapojuje současně uzavřené území do okolního městského života. Pěší doprava je v areálu upřednostněna. Kolem významných staveb areálu jsou vytvořena veřejná prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.