Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM PRAGOVKA

Pavel Pešek

Anotace

Projekt bytové stavby je situován do západní části Kolbenovy tovární čtvrti. Návrh kombinuje prostorné byty a vertikální skleníky. Koncept si klade za cíl vytvořit udržitelnější způsob života, protože obyvatelé měst stále více ztrácejí kontakt s přírodou a pěstováním potravin.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.