Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Administrativní budova na Rohanském ostrově

Kateřina Zapletalová

Anotace

Stavba administrativní budovy se nachází v pražském Karlíně na Rohanském ostrově. Urbanistické členění, ze kterého objem budovy vychází, je navrženo architektem Hniličkou. Jedná se konkrétně o blok c i. Hniličkovi studie. V regulačním plánu je dále omezení na 7 pater (29m), 25% zeleně na blok a živý parter. Hpp navrženého parteru (obchodních jednotek) je 2140m2. Kancelářské prostory pak zabírají 12097m2. Parkování s požadavkem na 295 míst je řešeno podzemními garážemi, které čítají 359 parkovacích míst. Budova je dále členěna do čtyř bloků a je dovršena střešní terasou. Celý objekt sceluje podloubí. Vnitroblok komunikuje s okolím prostřednictvím široké pasáže administrativní budova se o blok dělí s bytovou stavbou, se kterou má společné třípatrové podzemní garáže.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský