S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Administrativní budova na Rohanském ostrově

Kateřina Zapletalová

Anotace

Stavba administrativní budovy se nachází v pražském Karlíně na Rohanském ostrově. Urbanistické členění, ze kterého objem budovy vychází, je navrženo architektem Hniličkou. Jedná se konkrétně o blok c i. Hniličkovi studie. V regulačním plánu je dále omezení na 7 pater (29m), 25% zeleně na blok a živý parter. Hpp navrženého parteru (obchodních jednotek) je 2140m2. Kancelářské prostory pak zabírají 12097m2. Parkování s požadavkem na 295 míst je řešeno podzemními garážemi, které čítají 359 parkovacích míst. Budova je dále členěna do čtyř bloků a je dovršena střešní terasou. Celý objekt sceluje podloubí. Vnitroblok komunikuje s okolím prostřednictvím široké pasáže administrativní budova se o blok dělí s bytovou stavbou, se kterou má společné třípatrové podzemní garáže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.