S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

Alžběta Prosová

Anotace

1. TANGRAM MONOGRAM
Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu.

2. MODELOVANÝ MONOGRAM
Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání.

3. TANGRAM ABECEDA
Vytvoření abecedy z jednotlivých dílů Tangramu.

4. PŘEZKA
Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Přezka by měla spolu s opaskem tvořit harmonický celek. Mechanismus přezky by měl být funkční a technicky vyrobitelný – replikovatelný.

5. SPOJKA
Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování vámi zvolené oblasti

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.