Diplomové práce

Transformace chráněné budovy

Bc. Matouš Erban

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ryzí a minimální formy industriální architektury se již mnohokrát osvědčily pro uměleckou tvorbu všeho druhu. Pro její nároky mají většinou plně vyhovující technické podmínky, I specifická atmosféra. Jako střed dění celého centra současného umění jsem zvolil galerii a divadlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.