Výstava ateliérových prací

Ergoterapeutické centrum v obnovované usedlosti Přepeře

Matěj Dalibor

Anotace

Přepeřská usedlost, číslo popisné 19, se nachází na svažité parcele. Součástí hospodářství jsou dva objekty: stodola, která je zhruba ve středu parcely a pak objekt obytný kombinovaný s hospodářskou částí. Právě tato hospodářská část je předmětem řešení toho zadání. V bývalých chlívech vzniká dílna pro ergoterapeutické centrum. Díky stále přítomnosti příkladně drůbeže v rámci pozemku usedlosti budou do procesu terapie zapojena právě i tato domácí zvířata. Formy zůstávají veskrze historické. Doplněno je pouze schodiště a menší zídka. Schodiště je potřeba z důvodu obsluhy druhého podlaží, ve kterém jsou do komor navrženy pokoje pro krátkodobé pobyty klientů. Dále je v prvním poschodí nově navržena hygienická buňka. V kombinaci s novými otvory tak bude dosaženo maximálního komfortu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler