S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Palmovka

Klára Schmiedová, Michael Luňáček

Anotace

Palmovka, místo, kde se úzké hrdlo údolí Rokytky otevírá do široké Vltavské kotliny a vytváří tak pomyslnou bránu mezi centrem Prahy a jejími východními částmi. Řešené území se nachází na rozhraní tří typů zástavby: na východní straně pravidelná kompaktní bloková zástavba činžovních domů, na jihozápadní straně rozvolněná zástavba a na severní straně území nově vzniklé monobloky či solitérní budovy. Území navíc navazuje na urbanistickou koncepci budoucí zástavby Rohanského ostrova. Náš návrh se snaží se všemi těmito druhy komunikovat a zároveň si vytvořit svůj jednotný charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.