Výstava ateliérových prací

Anotace

Palmovka, místo, kde se úzké hrdlo údolí Rokytky otevírá do široké Vltavské kotliny a vytváří tak pomyslnou bránu mezi centrem Prahy a jejími východními částmi. Řešené území se nachází na rozhraní tří typů zástavby: na východní straně pravidelná kompaktní bloková zástavba činžovních domů, na jihozápadní straně rozvolněná zástavba a na severní straně území nově vzniklé monobloky či solitérní budovy. Území navíc navazuje na urbanistickou koncepci budoucí zástavby Rohanského ostrova. Náš návrh se snaží se všemi těmito druhy komunikovat a zároveň si vytvořit svůj jednotný charakter.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho