Výstava ateliérových prací

Revitalizácie brownfieldu v Kladne

Anton Pelech

Anotace

Návrh revitalizuje bývalé priemyselné priestory v Kladne. Schátrané železnice budú prestavané na cesty pre cyklistov a chodníky. ''Nové'' železnice prepájajú všetky priestory riešeného areálu. Toto zvýši dostupnosť areálu pre bicykle a vráti ľudí do areálu, kde môžu zažívať unikátnu atmosféru miesta bývalých priemyselných areálov. Návrh ukazuje tiež možnosti ako využívať priestory v zime a tiež možnosť organizovania letného festivalu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt