Závěrečné práce

Budova knihovny se studovnou na Špitálském bastionu č. 8 v Praze, Pohořelec

Bc. Elizaveta Sytilina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se snaží vyřešit problém zanedbanosti pozůstatků  barokního opevnění Prahy, vytvořením dominanty na pozemku  Špitálského bastionu.  Mediatéka  a reprezentační prostory jsou  navržené  jako  podzemní stavba v násypu bastionu. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.