Výstava ateliérových prací

Život na Soutoku - dostihový areál

Bc. Anastasia Speller

Anotace

Ve svém návrhu navazují na stávající dostihový areál Velká Chuchle. S jezdeckou tematikou pokračuji a zřizuji novou parkurovou arénu s areálem pro vycházkovou jízdu pro nezkušené jezdce. Dále navrhuji proměnu zchátralého průmyslového areálu na městský park s rekreačním a sportovním charakterem. Mimo jiné navrhuji rozšíření Radotínského přístavu, ať už pro lodě užitkové či rekreační. V neposlední řadě se zřizují rekreační ostrovy s dětským tematickým parkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák