Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Kontrast, hravost, inspirace historickou architekturou - hlavní atributy, které definovaly náš návrh vycházejí z urbanistického tvarování Smetanova náměstí. Svojí objemovou kompozicí vytváří kontrast mezi lineárním tvarováním směrem k centru náměstí a dynamickou hrou, která probíhá na druhé straně. Tuto myšlenku jsme se pokusily převzít a adaptovat ji v našem návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.