Výstava ateliérových prací

Projekt Chalet - rekreační objekt v obci Branná

Petra Zajíčková

Anotace

Předmětem řešení realizačního projektu je objekt chaty v obci Branná, určený k individuální rekreaci. Práce reflektuje původní záměr pohledové dřevěné konstrukce objektu a zpracovává s ním spojené konstrukční a technické řešení objektu včetně zpracování výkresů dřevěných, ocelových a betonových konstrukcí, skladeb a řešení detailů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský