S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Projekt Chalet - rekreační objekt v obci Branná

Petra Zajíčková

Anotace

Předmětem řešení realizačního projektu je objekt chaty v obci Branná, určený k individuální rekreaci. Práce reflektuje původní záměr pohledové dřevěné konstrukce objektu a zpracovává s ním spojené konstrukční a technické řešení objektu včetně zpracování výkresů dřevěných, ocelových a betonových konstrukcí, skladeb a řešení detailů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.