Výstava ateliérových prací

Jesenice - město s kvalitami vesnice

Bc. Kateřina Musílková

Anotace

Téma pražských suburbuií, jejich identity a vize budoucnosti je velmi aktuální. Na příkladu města Jesenice návrh rozvíjí přístup dílčích intervencí, přičemž se snaží posílit samostatnost vůči Praze a zároveň podpořit vesnické kvality, kterými tato oblast láká.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.