S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Jesenice - město s kvalitami vesnice

Kateřina Musílková

Anotace

Téma pražských suburbuií, jejich identity a vize budoucnosti je velmi aktuální. Na příkladu města Jesenice návrh rozvíjí přístup dílčích intervencí, přičemž se snaží posílit samostatnost vůči Praze a zároveň podpořit vesnické kvality, kterými tato oblast láká.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.