Výstava ateliérových prací

Ny-Alesund

Jakub Dytrich

Anotace

Návrh hangáru, stejně jako běžný život na Špicberkách, je do značné míry formován geologickými a přírodními podmínkami, výraznou odlehlostí a jen obtížnou dopravní dostupností. Bylo proto potřeba uvažovat o konstrukci, která by byla dostatečně odolná, ale zároveň maximálně prefabrikovatelná a rozložitelná na dílce, které se následně dopraví na místo v lodních kontejnerech. Při návrhu byla použita ne hierarchická konstrukce sestávající z ocelových lamel spojovaných litinovými spojkami, aby byla zjištěna co možná největší unifikace a jednoduchost montáže. Konstrukce je doplněna o příhradové nosníky s diagonálními táhly při spodním pásu, které nesou klavírový pant vrat. Opláštění je realizováno z průsvitných sendvičových panelů, aby byl zajištěn dostatek denního světla v hangáru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.