Výstava ateliérových prací

NA KONEČNÉ

Agáta Křížková

Anotace

Tramvajové vozovny jsou nepostradatelným prvkem městského ekosystému, často však zabírají nepřiměřeně velké plochy, které již z principu neslouží veřejnosti. Bytový dům „na konečné“ si klade za úkol šetrně doplnit nevyužitý prostor nad střechami Vozovny Pankrác za pomoci lávky vyrovnávající výškový rozdíl střech a úrovně ulice. Vzniká tak nová ulice s alejí stromů a zelení, která umožňuje přístup do bytového domu. Dům je chráněn před hlukem pražské magistrály zástavbou, vytváří pocit bezpečí a odděluje se od rušného provozu vozovny. Má tři podlaží, na každém se nachází tři byty, z nich mají dva přístup k východnímu i západnímu slunci. Materiálem reaguje na betonovou konstrukci vozovny, její modrá vrata a využití dlaždic v interiéru. Parkování je vyřešeno rotačním parkovacím domem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho