S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Lázně Houšťka

Kristýna Dumbrovská

Anotace

Cílem projektu je obnovení lázeňské tradice v areálu Houšťky. Navrhuji zde doplnění rekreačně-sportovního areálu - lázně pro ducha i tělo. Člověk jako biopsychosociální celek zde rozvine a naplní všechny roviny zdraví. Samotný objekt je inspirován východní filosofií. Je "Jin" k "Jang" dominantně-sportovnímu prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.