Výstava ateliérových prací

Lázně Houšťka

Kristýna Dumbrovská

Anotace

Cílem projektu je obnovení lázeňské tradice v areálu Houšťky. Navrhuji zde doplnění rekreačně-sportovního areálu - lázně pro ducha i tělo. Člověk jako biopsychosociální celek zde rozvine a naplní všechny roviny zdraví. Samotný objekt je inspirován východní filosofií. Je "Jin" k "Jang" dominantně-sportovnímu prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha