S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Commnoning pod povrchem

Tomáš Hrubý

Anotace

Cílem práce je poodhalit různé vrstvy domu, které odpovídají technickým i statickým požadavkům a to skrze sérii graficky pojatých axonometrií, sérii výkresů pater a devět na sebe navazujících detailů ze třech různých míst fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.