Výstava ateliérových prací

Commnoning pod povrchem

Tomáš Hrubý

Anotace

Cílem práce je poodhalit různé vrstvy domu, které odpovídají technickým i statickým požadavkům a to skrze sérii graficky pojatých axonometrií, sérii výkresů pater a devět na sebe navazujících detailů ze třech různých míst fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.