Závěrečné práce

Senovážné náměstí v Českých Buějovicích

Bc. Barbora Havelková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo vyřešit území Senovážného náměstí v Českých Budějovicích, které dnes slouží převážně jako parkoviště. Náměstí se nachází na části území bývalého opevnění města, které bylo nahrazeno parkovými plochami. Místo má díky neodborným úpravám v průběhu let chaotické uspořádání a ztratilo svůj dřívější význam a funkci. Projekt se snaží obnovit původní hodnoty – navrátit místo lidem a ukotvit ho v rámci celku jako statický bod, kde budou lidé ochotni trávit svůj čas. Nově navržená zástavba tento záměr účelově podporuje. Náplní je interaktivní vzdělávací prostor a pronajímatelné plochy pro obchody, ateliéry, apod. Hmotově zástavba navazuje na stávající urbanistické hodnoty a vztahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.