Výstava ateliérových prací

Žatec - Zlatý ostrov

Ing. Lenka Neumannová

Anotace

Havlíčkovo náměstí v Žatci se nachází západně od centra v části města zvané Podměstí. Stará organická vrstva území, ze které se nám dodnes dochoval pouze kostel sv. Václava ze 13. stol., byla překryta v 2. pol. 20. stol. zcela novou zástavbou, která výrazně proměnila charakter lokality v zcela městský oproti původnímu jemnějšímu stavu, kdy k jednotlivým domům přiléhaly sady a pole. Území se říkávalo "ostrov", jelikož ho protínal náhon z řeky Ohře, jenž rovněž dnes již neexistuje. Koncept má za cíl vytvořit sjednocený prostor uzpůsobený různorodým dějům a reflektující všechny vrstvy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta