Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

Andrea Eliana Opletalová

Anotace

1. TANGRAM MONOGRAM
Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu.

2. MODELOVANÝ MONOGRAM
Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání.

3. TANGRAM ABECEDA
Vytvoření abecedy – fontu z jednotlivých dílů Tangramu.

4. PŘEZKA
Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou.

5. SPOJKA
Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování zvolené oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel