S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Ateliér – modelování, dílny I

Seznamuje studenty s problematikou a základními nástroji prostorové tvorby. Formou krátkých cvičení s materiálem a studiem podle modelů učí vidět hmotu v prostoru, významu proporcí, tektoniky, tíže a lehkosti, barevnosti a struktury jako nástrojů výtvarného vyjádření.

Doplňuje činnost speciálních ateliérů, poskytuje možnost pohybu v různých kategoriích, např. socha, instalace, design, s důrazem na vztah prostoru a materiálu – interiér, exteriér.

  • úvod do prostorově plastického studia
  • studium přírody
  • studium několika tvarů v prostoru, jejich vzájemná vazba a kompoziční souvztažnost
  • stavba, dynamika, řád, proporce
  • stavba a rozklad hmot, průnik a jejich modifikace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková