Ateliér – modelování, dílny I

Seznamuje studenty s problematikou a základními nástroji prostorové tvorby. Signifikantním prvkem ateliéru AMD I je propedeutika, která formou cílených zadání vede studenta k pochopení základních tvarových, kompozičních a materiálových vztahů a kvalit. Studium podle modelů a zpracování daného materiálu učí vidět hmotu v prostoru, význam proporcí, tektoniky, struktury.


Výuka je důsledně koncipována specializovanými odborníky k jednotlivým zadáním a jejich charakteristikám mnohaletými zkušenostmi sochařských, designérských a uměleckořemeslných kvalit pedagogů (svébytných umělců) MgA. Adély Bébarové a doc. MgA. Josef Šafařík, Ph.D. pod vedením prof. ak. soch. Mariana Karla.

Související předměty

550AMD2 Ateliér – modelování, dílny II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.