Výstava ateliérových prací

Bolševník

Bc. Matouš Pluhař

Anotace

Místo pro přírodu
Příroda je nedílnou součástí naší planety. Neuvědomujeme si její důležitost, ačkoli na ní závisí naše existence. Likvidace přírody probíhá smrtícím tempem. Místo lesa najdeme paseku, místo stromů a alejí pařezy a místo krásné vyhlídky billboard. Sami jsme si nastavili neudržitelný systém, se kterým se bez radikální změny blížíme k zániku. Dnes už víme, že pokud chceme přírodu zachránit, musíme ji od činnosti člověka oprostit. Koexistence selhala, alespoň do té doby než se naučíme jinak. Cílem našeho projektu je zachránit přírodu. Vrátit jí její potřebnou půdu, bez které nemůže prosperovat. Toho dosáhneme jedině tehdy, pokud lidem zabráníme do ní zasahovat destruktivním způsobem. Poučeni těmito událostmi navrhujeme vertikální město.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek