S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům s atelierem

Tatsiana Shvayunova

Anotace

Dům jsem navrhovala pro bloggera - fotografa. Hodně času se věnuje fotografování, cestování a natáčení různých videa, proto potřebuje ateliér, kde muže pracovat. Kromě toho je ve vile prostor pro galerie. Zde se budou prezentovat jeho práce. Galerie je spojena s atelierem a má svůj vlastní vstup pro návštěvníky. Kompozice domu se skládá ze tří krychlí. V první krychli je ateliér a galerie, v druhé je obývák a ložnice majitele domu, ve třetí je kuchyň a jídelna. Během navrhování jsem se snažila použit rozdíl výšek terénu, proto jsem udělala raumplan.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.