Výstava ateliérových prací

Serious gaming - analýza náměstí na Praze 1

Barbora Jurášová, Ing. arch. Ondřej Cigáník

Anotace

Cílem projektu bylo vytvořit hru, která vede k širšímu pochopení urbanismu veřejného prostoru, zábavě a ponaučení. A to pro každého hráče. Díky velké variabilitě je námi vytvořená hra vhodná jak pro hraní s urbanisty, tak s úředníky či úplnými laiky. Urbanista může hraním otestovat svůj návrh a rozebrat ho s kolegy a získat jiný úhel pohledu; úředník uvidí, že při navrhování veřejného prostoru je důležité myslet na aktivity lidí a jejich potřeby a laik se může seznámit s prvky, které náměstí tvoří a s procesem plánování či analýzami, které náměstí mohou hodnotit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.