S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Baba

Luisa Schubertová

Anotace

Do oblasti funkcionalistické vilové kolonie vstupujeme s návrhem nadačního domu pro umělce, jenž v sobě zahrnuje galerii, tři ateliéry a tři garsoniéry. Jižní svah s jedinečnými výhledy na nejvzácnější dominanty Prahy poskytuje dostatečný přísun slunečních paprsků, které jsou zužitkovány pro energetický chod domu. V návrhu je kladen velký důraz na udržitelnou architekturu, jak z hlediska recyklovatelných materiálů s dlouhou životností, tak z hlediska aktivního a pasivního zisku energie. Tvar vychází (hned po kouli) z nejhospodárnějšího útvaru, tedy krychle, kdy je minimalizovaný povrch objektu ku jeho objemu. Zkosení severní a jižní části ovlivňuje přívod světla do objektu. Severní 65° sklon umožňuje průniku stálého denního světla, jak do ateliérů, tak do galerie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.