Výstava ateliérových prací

Anotace

Do oblasti funkcionalistické vilové kolonie vstupujeme s návrhem nadačního domu pro umělce, jenž v sobě zahrnuje galerii, tři ateliéry a tři garsoniéry. Jižní svah s jedinečnými výhledy na nejvzácnější dominanty Prahy poskytuje dostatečný přísun slunečních paprsků, které jsou zužitkovány pro energetický chod domu. V návrhu je kladen velký důraz na udržitelnou architekturu, jak z hlediska recyklovatelných materiálů s dlouhou životností, tak z hlediska aktivního a pasivního zisku energie. Tvar vychází (hned po kouli) z nejhospodárnějšího útvaru, tedy krychle, kdy je minimalizovaný povrch objektu ku jeho objemu. Zkosení severní a jižní části ovlivňuje přívod světla do objektu. Severní 65° sklon umožňuje průniku stálého denního světla, jak do ateliérů, tak do galerie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.