S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Mladý obal, Hra

Ludmila Gazdová

Anotace

Mladý obal: Úkolem bylo navrhnout obal do soutěže Model Young Package 2020 na téma Personal Care aneb zabalte zdraví a krásu do obalu, který lidem zlepší den i vyléčí neduhy dnešního světa.

Hra: Navrhněte a vytvořte společenskou hru na období karantény, která pomůže k rozptýlení a navození pozitivní nálady v domácnostech.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.