Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Život na soutoku

Tereza Krákorová

Anotace

Ve svém návrhu se věnuji území přímo na soutoku Berounky s Vltavou a okolí Radotínského mostu. Každá z částí řešeného území je sama o sobě specifická svými charakteristickými znaky, které byly zároveň motivem pro nový navrhovaný stav. Území skýtá velký potenciál. Hlavními cíli jsou celková revitalizace a vytvoření sportovně rekreačního areálu, dále propojení významných bodů. Využívám území brownfieldu u dnešní železnice. Na cípu stávajícího soutoku řek vytvářím pobytovou a rekreační plochu s architektonickým prvkem. Sám Radotínský most a dopravní uzel tvoří druhou výškovou úroveň tohoto území. Dva světy nad sebou. Propojení břehů je umožněno přívozem či lávkami podvěšenými právě pod Radotínským mostem. Jeho pylony využívám pro lezecké stěny, zeleň či mobiliář.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák