Výstava ateliérových prací

OBYTNÝ DŮM U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ X ROSTOVSKÁ V PRAZE 10

Dominik Kuboušek

Ocenění

Anotace

Dům se nachází na nároží (pomyslného) bloku obytných domů při vstupu do Grébovky a na hlavní ulici směřující k vršovickému nádraží. Blok je protnutý potokem Botič. Návrh nahrazuje stávající samostatný objekt, který zakončuje řadu domů v Rostovské ulici. Ulice nemá pevnou uliční čáru, návrh tak navazuje na dva nejstarší činžovní domy - užší ulice. Dochází tak k reflexi charakteru čtvrtí, sevření v nárožní pozici a lepšímu využití pozemku. Podél Botiče vzniká koridor pro pěší a obsluhu vnitrobloku. Řešený obytný dům má 6NP a 2PP. V podzemních podlažích se nachází parkovací stání, technické a skladové zázemí. V přízemí se nachází vstup do obytné části a dva komerční prostory. Ve zbylých nadzemních se nachází byty - čtyři byty na podlaží. Obyvatelům je k dispozici pobytová střecha.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA