S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dům s ateliérem

Veranika Kavaliova

Anotace

Navrhla jsem dům pro umělce – tatéra, který žije sám, ale má mnoho zákazníků a přátel. Mým cílem bylo vytvořit pohodlný a útulný dům s vyváženou atmosférou pro bydlení, práci a tvůrčí grafickou činnost. Proto jsem rozdělila stavbu do dvou dvoupodlažních hranolových hmot – větší obytné a menší pracovní, a vzájemně je propojila v přízemí společnou vstupní halou. Majitel tak může cítit rozdíl i přechod mezi dvěma odlišnými prostředími a současně využívat jejich blízkost a propojenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.