Lidé

doc. Ing. Michaela Brožová

vedoucí ZAN Brožová, fakultní koordinátorka ZAN

Autorizovaná architektka ČKA, samostatně praktikující architektka, vedoucí ateliéru ZAN na FA ČVUT. Je absolventkou Stavební fakulty ČVUT v Praze, architekturu následně studovala postgraduálně na AVU v Praze a na Fakultě architektury Univerzity v Ženevě, kde také později působila v několika architektonických kancelářích. Souběžně se svojí pedagogickou a architektonickou praxí publikuje, překládá a věnuje se i filmové a výstavní činnosti. K jejím celoživotním tématům patří fenomén pražských pasáží, které zpracovala v monografii Praha – průchody a pasáže (1. vydání ve francouzském jazyce vyšlo v Paříži, 1990, české vydání získalo ocenění Nejkrásnější kniha roku 1995). Na FA ČVUT působila nejprve jako odborná asistentka v ateliéru prof. Lábuse, v roce 2001 získala docenturu v oboru Architektonické teorie. Postupně působila v pozicích zahraniční proděkanky (dvě období), kdy iniciovala a organizovala zavedení anglického magisterského programu a proděkanky pro vnější vztahy, kdy se svým týmem realizovala nové fakultní webové stránky. Od roku 2003 vede ateliér ZAN a od roku 2010 koordinuje tuto výuku v rámci celého prvního ročníku. Na podporu výuky přeložila knihu Pierra von Meisse Od formy k místu a o tektonice, která uvádí studenty do oboru architektury (2018).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA