Lidé

doc. Ing. Michaela Brožová

vedoucí ZAN Brožová, fakultní koordinátorka ZAN, zástupkyně vedoucího ústavu

Autorizovaná architektka ČKA, samostatně praktikující architektka, vedoucí ateliéru ZAN na FA ČVUT. Je absolventkou Stavební fakulty ČVUT v Praze, architekturu následně studovala postgraduálně na AVU v Praze a na Fakultě architektury Univerzity v Ženevě, kde také později působila v několika architektonických kancelářích. Souběžně se svojí pedagogickou a architektonickou praxí publikuje, překládá a věnuje se i filmové a výstavní činnosti. K jejím celoživotním tématům patří fenomén pražských pasáží, které zpracovala v monografii Praha – průchody a pasáže (1. vydání ve francouzském jazyce vyšlo v Paříži, 1990, české vydání získalo ocenění Nejkrásnější kniha roku 1995). Na FA ČVUT působila nejprve jako odborná asistentka v ateliéru prof. Lábuse, v roce 2001 získala docenturu v oboru Architektonické teorie. Postupně působila v pozicích zahraniční proděkanky (dvě období), kdy iniciovala a organizovala zavedení anglického magisterského programu a proděkanky pro vnější vztahy, kdy se svým týmem realizovala nové fakultní webové stránky. Od roku 2003 vede ateliér ZAN a od roku 2010 koordinuje tuto výuku v rámci celého prvního ročníku. Na podporu výuky přeložila knihu Pierra von Meisse Od formy k místu a o tektonice, která uvádí studenty do oboru architektury (2018).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA