Ateliéry

ZAN Brožová

Obsah zadání vychází ze společné koncepce formulované v obecné charakteristice předmětů ZAN I a ZAN II. V 1. semestru jde o zvládnutí architektonické kompozice a základních principů tvorby prostoru (včetně tří prostorových plánů). Hlavní úloha typu galerie, meditační prostor apod. se pohybuje v abstraktní rovině (hmota, prostor, světlo). Ve 2. semestru už student řeší dům s konkrétním programem obsahujícím bydlení a práci v reálném prostředí, učí se analyzovat místo, pracovat s mapovými podklady.

„Architekt má vždy naději, že se stavba vytvoří svým způsobem sama, místo toho aby to byl on, kdo ji navrhne pomocí prostředků usilujících pouze o vnější krásu. Je to chvíle štěstí, objeví-li geometrii, která ho dovede k vytvoření prostorů přirozenou cestou tak, že geometrická kompozice plánu vyústí v stavbu, v návrh jejího osvětlení a tvorbu prostorů."


– Louis Kahn

Více

V našem ateliéru dlouhodobě vycházíme z výukové metodiky švýcarského pedagoga a architekta prof. Pierra von Meisse založené na fenomenologickém přístupu a syntetickém pojímání návrhové disciplíny. Geometrie a kreslení tvoří základ pro pochopení prostoru a rozvíjení tektonického myšlení. Koncepce a návrh se současně vyvíjejí v kresbě, fyzických modelech, textech a obrázcích (od 2. semestru i v digitálních zobrazeních). Během roku postupujeme od víceméně abstraktních forem po reálné zadání v konkrétním místě. Postupně se soustřeďujeme na osvojení trvalých principů a postupů při navrhování, zvládnutí architektonické formy, vymezení prostoru pomocí konstrukce a světla a začlenění stavby do konkrétního prostředí – vytvoření místa.

Výuku doplňují krátké teoretické výklady, rozbory a návštěvy zajímavých referenčních staveb. Naše společné snažení každoročně vrcholí týdenní exkurzí do kláštera La Tourette od Le Corbusiera, kde studenti mohou – kromě absolvování povinného plenéru – architekturu také prožít.

Výstava projektů v letním semestru 2017/2018

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková