Výstava ateliérových prací

Prováděcí dokumentace - Bytový dům TRH

Petr Moschner

Anotace

Vypracování prováděcí dokumentace pro bytový dům dle studie z předchozího semestru - zcela v BIM prostředí ArchiCADu. Libeň. Ani Holešovice, ani Karlín. Někde mezi, ale mimo. Bloková struktura s bloky, ale bez jasné struktury. Tmavá zákoutí, nepřehledné uličky, průhledy z ulic do koupelen ve vnitroblocích, honosné fasády vedle nelegálně zakouřených hospod, pavlače jako zdejší ulice a ulice jen pro pivnice. A mezi tím vším - Na Hrázi Věčnosti - Libeňský superblok, tvořený dvěmi bloky a slepou ulicí. Superblok, který neměl nikdy vzniknout, brání průchodu, průhledům, brání Libni být sama sebou.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.