Výstava ateliérových prací

PROBUZENÍ MUZEJNÍCH DVORŮ

Bc. Lucie Breuerová

Anotace

Město Terezín je plné zákoutí a tajúplných míst. Je to město se silným Genius Loci. Jedno takové místo je i Muzeum ghetta a jeho venkovní prosotry. Cílem práce bylo zpracování ideové studie pro revitalizaci venkovních prostor muzea a jeho napojení na sousedící park Jiráskových sadů. V současné době nejsou venkovní prostory jakkoliv využívány a chátrají. Kocept návrhu se nazývá "PROBUZENÍ", jelikož je pracováno s oživením venkovních prostor, které mají sloužit návštěvníkům muzea, žákům středních a základních škol a zaměstatncům muzea.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan