Výstava ateliérových prací

Kladrubské "s"

Bc. Anna-Marie Rychetská

Anotace

Kladruby jsou historické město v západních Čechách nedaleko Stříbra s 1 500 obyvateli. Přírodní dominantou jsou rozsáhlé lesy převážně borového charakteru. Východní stranu města lemuje řeka Úhlavka. Její břehy nejsou místními obyvateli využívané. Cílem tohoto návrhu je zpřístupnění řeky lidem, rekreační využití jejího okolí a napojení těchto míst na město i lesy. Součástí návrhu je vymezení lokality do funkčních zón a jejich využití. Řešené území obsahuje tři klíčové zóny a tím jsou zóna sportovní, společenská (městská) a klidová zóna. Cílem je použití přírodních materiálů a zachování místní krajiny. Nezbytnou součást tvoří mobiliář s odpadkovými koši. Nově navržené gloritové cesty jsou dlouhodobě udržitelné, pevné a vytvářené se šetrností k životnímu prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová