Výstava ateliérových prací

Bytový dům Pernerova

Rozálie Domoráková

Anotace

Navrhuji obytný dum na Pernerově ulici v městské části Praha- Karlín. Bytový dům je umístěný na nárožní parcele a svou hmotou nejenže navazuje na okolní zástavbu a její výškovou úroveň, ale taky dotváří nedokončený blok. Respektuje slepý záliv ulice, která naráží na kamennou zeď oddělující město od železnice. Dům je orientován příčně, na severní straně se nacházejí obytné místnosti orientovány do města, na straně jižní pak ložnice s výhledem na vrch Vítkov. Na jižní straně je široká, pobytová pavlač, kterou lze využívat jako terasu. Každý byt má k dispozici soukromou zahrádku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.