Závěrečné práce

Interiérový doplněk

Plíšková Kristýna

Design, Bakalářská práce

Anotace

Tématem mé bakalářské práce je světelná váza. Mým cílem bylo upoutat pozornost na rostlinu z jiného úhlu, než jsme zvyklí. Odkrýt to co je skryto. Produkt se skládá ze dvou častí. Váza a světelný zdroj, který vyzdvihuje jedinečnost kořenů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.