Výstava ateliérových prací

Krajina ve městě

Bc. Eliška Šmardová

Anotace

Krajina ve městě. Hlavním tématem urbanistického návrhu je řeka Vltava v Praze a jejím okolí. Naše zpracované území sahá od Libeňského mostu dále po proudu na severní cíp Císařského ostrova. Název Krajina ve městě vyplývá z charakteru území, které je, spíše než městské, krajinné.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák