S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Revitalizace klášterního parku v Kladrubech u Stříbra

Kateřina Shrbená

Anotace

Zalesněný, zpustlý prostor mezi klášterem a městem, vypínající se nad řekou Úhlavkou. Nevytvářím nové struktury, ale odkrývám, oprašuji a propojuji již přítomné. Cesta―paseka―patro―niva―hřiště―ostrov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.