Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

ZÁPLAVOVÁ LINIE - STARTOVACÍ BYDLENÍ

Šefl Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je prozkoumat možnosti formování zdánlivě nebezpečného a rizikového území v rámci centra města, ve kterém by v budoucnu mohl vzniknout nedostatek stavebních ploch pro další rozvoj. Záměrně pracuji s plochami, které nejsou územním plánem určeny k zastavění. Částečně také proto, že se nacházejí v záplavovém území bez jakýchkoliv protipovodňových opatření. Samotný návrh klade velký důraz na volné propojení veřejného prostoru s vodou. Důležitá je především absence jakýchkoliv optických a pohybových bariér, bránících v přímém kontaktu člověka s Vltavou, ale také dostatečné zvážení a řešení rizik, které by mohly vést jak k materiálním škodám, tak újmě na zdraví.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.