Výstava ateliérových prací

Hangár Ny-Alesund

Sylvie Tesková

Anotace

Naším úkolem bylo navrhnout v místě nedochovaného historického hangáru nový, který by umožňoval start, přistání a údržbu vzducholodi Au30. Vzhledem k náročné dostupnosti místa jsem pracovala s velikostí přepravního kontejneru jako základním rozměrem. Cílem bylo vytvoření co nejjednoduššího dílku skládačky, ze kterého bude možné na místě sestavit velkorozponový hangár. Základními prvky mého návrhu jsou plechové tažené lamely délky 2,3 metru a tloušťky 4mm a spojky z ohýbaného plechu, které dohromady tvoří primární nehierarchickou konstrukci hangáru. Doplněny jsou prolamovanými laminátovými panely, které jí dodávají tuhost trojúhelníkové vazby a zároveň slouží jako opláštění, tudíž není potřeba žádných dalších nenosných prvků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Mirko Baum