Závěrečné práce

Škola nových médií pro Jedličkův ústav

Bc. Kateřina Lehká

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem práce byl návrh budovy školy „nových médií“ pro Jedličkův ústav, která by měla rozšířit portfolio nabízených studijních programů ústavu. Zvolen byl pozemek při pražském Podolském nábřeží, jenž by měl spolu se samotnou budovou poskytnout kvalitní prostředí pro studium a kreativní myšlení a také prostor pro vzájemnou interakci, nejen mezi jednotlivými obory,ale i mezi studenty a veřejností. Budova školy má být zasazena do stávajícího parku, a tak se projekt snaží zachovat co nejvíce zeleně. Park volně přechází na střechu nového objektu. Tvarosloví je jednoduché a lehce navazuje na blízkost vodního toku. Celá stavba je navržena jako bezbariérová, jelikož slouží především mladým lidem se zdravotním postižením. Byty domovníka a návštěv jsou situovány v samostatném objektu sousedím s budovou školy, který typologicky navazuje spíše na okolní menší objekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.