Výstava ateliérových prací

Kladruby - místa k setkávání

Kristýna Šabatková

Anotace

Práce se zabývá návrhem veřejných prostranství ve městě Kladruby. Za tímto účelem byly na základě analýz vybrány tři hlavní prostory. Cílem byl návrh, který bude respektovat současné požadavky obyvatel a zároveň podpoří charakter města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová