S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kladruby - místa k setkávání

Kristýna Šabatková

Anotace

Práce se zabývá návrhem veřejných prostranství ve městě Kladruby. Za tímto účelem byly na základě analýz vybrány tři hlavní prostory. Cílem byl návrh, který bude respektovat současné požadavky obyvatel a zároveň podpoří charakter města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.