Závěrečné práce

ŘEŠENÍ LOKALITY PODĚBRADSKÁ

Abdyrakhmanova Meerim

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem pro diplomovou práci je zkoumat a analyzovat lokalitu nacházející se v pražské čtvrti 9 - Vysočany. Výběr této oblasti byl pečlivě zvážen s ohledem na její začlenění do rychle se rozvíjejícího vnějšího kompaktního městského prostoru. Praha 9, jako moderní městská část, láká investory a developery, otevírající cestu k novým urbanistickým příležitostem. Návrh by měl vyrovnáně zapadat do širšího urbanistického prostředí a navazovat na vizuální spojení s okolními budovami a veřejnými prostory. Při návrhu je nezbytné pečlivě zvažovat měřítko a architektonický styl okolní zástavby, abychom zachovali harmonii s okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.