S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Kornélia Faklová

Anotace

Tématem práce je projekt nové hasičské stanice v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu. Vychází z reálného záměru místní samosprávy, který je v současnosti ve fázi přípravy architektonické soutěže. Návrh pracuje se specifickým systémem organizace lichtenštejnských hasičských sborů a cílí na vytvoření univerzální dlouhověké budovy, která svou velikostí, vzhledem a umístěním odpovídá důležitosti a funkci centrální hasičské stanice celého Lichtenštejnska.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.