Ze života FA

Útulny pro KRNAP

Útulny navrhli a postavili v roce 2019 studující Fakulty architektury ČVUT díky spolupráci Ústavu navrhování II FA ČVUT se Správou KRNAP.

STAN se nachází nedaleko soutoku řeky Mumlavy s Lubošskou bystřinou, na jedné z významných tras v NP Krkonoše. Hlavním motivem byl stan, který také poskytuje nouzové přespání a rychlý komfort na cestách. S tvarem útulny pracovali studující pouze jako se střechou. Vznikla v ateliéru Kordovský–Vrbata. Autorský tým: Martin Kuncl, Markéta Laštovičková, Andrej Siman, Dana Skořepová, Dominik Sláma, Kristýna Trpkošová

Koncept útulny Atüln určují náročné vysokohorské klimatické podmínky. Tvar objektu vychází z klasických útulen, jejichž strmá střecha nejlépe vyhovuje místním sněhovým podmínkám, ale vnitřní prostor nenabízí kontakt se světem. Naopak v nové útulně se dominantou stává výhled. Vznikla v ateliéru Hlaváček–Čeněk, autorský tým: Tereza Houdková, Nikola Macháčová, Radka Smičková, Pavel Struhař, Veronika Tichá.

Více informací o všech útulnách najdete ve zprávě.

Foto: Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.