Výstava ateliérových prací

Smart Street

Oleksandr Voropai

Anotace

Zadáním projektu bylo představit město bez aut a navrhnout změny, které by kvůli tomu proběhly. Ve svém projektu se zaměřuji na změny infrastruktury a představuji si ulice pohodlné pro cyklisty a obyvatele. Pomocí analýzy počasí a infrastruktury nabízím možné řešení pro příjemné pobývání člověka venku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten