S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava ateliérových prací

Hasičská stanice Vaduz

Lukáš Rehberger

Anotace

Tématem práce je projekt nové hasičské stanice v hlavním městě Lichtenštejnska Vaduzu. Vychází z reálného záměru místní samosprávy, který je v současnosti ve fázi přípravy architektonické soutěže. Návrh pracuje se specifickým systémem organizace lichtenštejnských hasičských sborů a cílí na vytvoření univerzální dlouhověké budovy, která svou velikostí, vzhledem a umístěním odpovídá důležitosti a funkci centrální hasičské stanice celého Lichtenštejnska.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.