Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov

Erik Sovet

Anotace

Jedná se o novou zastavěnou část Prahy. Hlavním cílem projektu bylo harmonické začlenění do hustého rozvoje nových struktur a hraní spolu s prostředím. Toto místo mělo samo o sobě mít výškovou dominantu, a proto vznikla 20 podlažní obytná věž. Velké územní lokality a hustá zástavba neumožňují postavit příliš vysoké budovy, takže forma se neustále mění, je přerušena a postupně klesá. Uvnitř pozemku mezi obytnými a veřejnými budovami vznikla vlastní malá promenáda.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský