S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Rohanský ostrov

Erik Sovet

Anotace

Jedná se o novou zastavěnou část Prahy. Hlavním cílem projektu bylo harmonické začlenění do hustého rozvoje nových struktur a hraní spolu s prostředím. Toto místo mělo samo o sobě mít výškovou dominantu, a proto vznikla 20 podlažní obytná věž. Velké územní lokality a hustá zástavba neumožňují postavit příliš vysoké budovy, takže forma se neustále mění, je přerušena a postupně klesá. Uvnitř pozemku mezi obytnými a veřejnými budovami vznikla vlastní malá promenáda.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.